ROSPA0001 Aliman – Adamclisi

Descrierea sitului:

Situl se afla în bioregiunea stepica cuprinzând o suprafata reprezentativa din vestul Podisului Dobrogei de Sud cu altitudini sub 200m. Este larg ondulat dupa cutele calcarelor sarmatiene si prezinta o inclinare usoara de la est spre vest. Vaile au un pronuntat caracter endoreic. Zona are un climat arid, cu temperaturi medii mari (10-11 grade C), temperaturi ridicate vara, precipitatii reduse (in jurul valorii de 400mm/an), zile tropicale si secete frecvente; iarna bate frecvent Crivatul. Suprafata desemnata ca Arie de Protectie Special Avifaunistica cuprinde un mozaic de habitate dominat de zone arabile si pajisti stepice între care se intercaleaza trupuri de padure de leau.

Acest sit gazduieste efective importante ale unor specii de pasari protejate. Situl este important pentru populatiile cuibaritoare ale speciilor caracteristice zonelor agricole si de stepa din sud-estul României precum: Anthus campestris, Calandrella brachydactyla, Melanocorypha calandra, Coracias garrulus, Burhinus oedicnemus si Falco vespertinus. Reprezint o zon important de cuibarit si hranire pentru Buteo rufinus. De asemenea este una dintre zonele în care se inregistreaz prezen a acvilei de câmp si a soimului dunarean.

Situl este supus presiunii antropice mai ales prin activitatea traditional de pasunat, prin turismul practicat mai ales în zona monumentului Trophaeum Traiani si ruinelor cetatii romano-bizantine de la Adamclisi si exploatari miniere de suprafata (cariere de piatra). În zonele acoperite cu vegetatie forestiera se desfsoar activitati de vânatoare.

 

Specii de pasari enumerate în anexa I a Directivei Consiliului 2009/147/EC

Accipiter brevipes

Anthus campestris

Burhinus oedicnemus

Calandrella brachydactyla

Circus cyaneus

Circus pygargus

Falco vespertinus

Melanocorypha calandra

Oenanthe pleschanka

Caprimulgus europaeus

Circus macrourus

Coracias garrulus

Dendrocopos medius

Falco cherrug

Lanius collurio

Lanius minor

Lullula arborea

Pernis apivorus

Picus canus

Circaetus gallicus

Falco peregrinus

Bubo bubo

Buteo rufinus

Aquila heliaca

Aquila pomarina

Circus aeruginosus

Dendrocopos syriacus

Milvus migrans

Emberiza hortulana

Sylvia nisoria

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>