Deniz Tepe

Localizare

Dealul Deniz Tepe se afla la extremitatea sudica a Podisului Dobrogei de Nord (Horstul nord-dobrogean) in interiorul Depresiunii Nalbant. Depresiunea Nalbant respectiv Dealul Deniz Tepe se invecineaza in partea de vest, nord si est cu Dealurile Tulcei iar la sud cu Podisul Babadag.

Situl N2000 Deniz Tepe se afla la 5,7 km NE fata de Padurea Babadag si la 4,4 km NV fata de Lacul Babadag si respectiv limita RBDD.

Administrativ, situl se afla pe teritoriul comunelor Mihail Kogalniceanu, Mihai Bravu si Nalbant din judetul Tulcea.

 

Coordonate geografice:

N 440 59′ 57″, E 28041’26”

 

Acces:

Din Tulcea, accesul se face pe DN22 Tulcea-Mihail Kogalniceanu-sat Lastuni. Din Constanta accesul se face tot pe DN22 Constanta-Babadag-Mihail Kogalniceanu. Din Bucuresti se ajunge pe ruta: A2 Bucuresti-Drajna, DN21 Drajna-Slobozia, DN2A Slobozia-Harsova, DN22A Harsova Nalbant. Situl N2000 Deniz Tepe se afla la cca. 5 km SE fata de DN22A si la 800 m vest fata de DN22.

 

 

REZERVATIA DEALUL DENIZTEPE

 

Rezervatia naturala peisagistica are ca nota specifica aspectul de martor de eroziune de tip inselberg al Dealului Deniztepe, cu o altitudine de 278 m, izolat in mijlocul unor zone joase de campie. Aceasta se individualizeaza si prin prezenta asociatiei Gymnospermio altaicae-Celtetum glabratae (6 situri), sub forma unor raristi, cu aspect fragmentar, cu arbori de talie joasa, precum si a speciilor Celtis Glabrata (3/8 situri), Crocus reticulatus 1/8 situri), Gagea szovitzii ( r/9 situri), Gymnospermium altaicum ssp odessanum (± 1/5 situri)Ornithogalum sibthorpii ( r/3 situri).

 

Cadru natural, valoare peisagistica

Dealul Deniztepe constituie un martor de eroziune de varsta jurasica. Versantul sau estic este caracterizat prin prezenta celei mai complete succesiuni a liasicului.Peste gresiile cu inocerami urmeaza gresii, argile si marne cu fucoide (MUTIHAC 1990). In partea estica a dealului, la baza acestuia, sunt prezente aluviuni, depozite coluviale, de varsta cuaternara (MIRAUTA et al.).

Relieful este caracterizat prin prezenta culmilor rotunjite, abrupturilor stancoase si a versantilor accentuati, in special spre est, precum si pante mai line spre vest si nord.

Dealul Dezintepe este situat, conform hartii pedologice ( COTET, POPOVICI 1972), in zona cernoziomurilor carbonatice. Din observatii proprii rezulta ca in rezervatie sunt prezente si litosoluri.

In rezervatie nu exista decat un singur izvor, ce nu formeaza cursuri de apa. Formatiunile torentiale sunt reprezentate prin ravene sapate in loess si in substratul geologic.

Rezervatia se incadreaza in climatul de soluri joase, in sectorul de influenta estica, continentala (TUFESCU 1974). Valorile medii anuale ale temperaturii corespund izotermei 11 ° C. Precipitatiile inregistreaza valori anuale sub 400 mm(COTET, POPOVICI 1972).

Punctele de perspectiva asupra lacurilor Babadag si Razim, precum si asupra Podisurilor Niculitel si Babadag, precum si silueta impresionanta a acestui martor de eroziune, vizibila din lungul drumului national DN 22 Constanta-Tulcea, confera acestei rezervatii o mare valoare peisagistica. Din pacate, datorita unor activitati extractive din trecut ( abandonate la ora actuala) ce au afectat indeosebi partea de vest a dealului, mai putin vizibila, ar fi recomandate unele actiuni de refacere ecologica/peisagistica.

 

 

Habitate, vegetatie, specii amenintate

In covorul vegetal se impun in primul rand formatiunile ierboase, reprezentate prin pajisti stepice, ce includ si suprafete restranse de tufarisuri ( 86,22%), stancariile/vegetatia saxicola ocupand arii reduse(13,78 %), toate acestea fiind grupate in 8 cenotaxoni. Singurul izvor situat in estul rezervatiei, se incadreaza in habitatul “54.1 Izvoare”.

Vegetatia ierboasa intalnita pe cumile pietroase ale dealurilor, in cuprinsul stepei petrofile a fost incadrata in asociatiile Sedo hillebrandtii-Polytrichetum piliferi (Horeanu et Serbanescu 1974), Agropyro-Thymetum zygioidi ( Dihori 1969 si 1970) si Festucetum callierii (Serbanescu 1965), (Dihoru 1969, 1970). In zonele cu sol ceva mai profund au fost identificate asociatiile stepei de loess primare- Stipetum capillatae (Hueck 1931, Krausch 1961)sau secundare- Botriochloetum ischaemi ( Kist.1973, Pop 1937), Artemisio austriacae-Pöetum bulbosae (Pop 1970).

Vegetatia arbustiva este reprezentata prin asociatia Pruno spinosae-Crataegetum ( Soó 1927,1931)

Vegetatia forestiera este foarte slab reprezentata doar prin asociatia Gymnospermio altaicae-Celtetum glabratae, cu aspect fragmentar, puternic rarit, pe suprafete extrem de reduse.

Speciile amenintate sunt reprezentate prin 13 taxoni, din care Campanula romanica este considerata specie de interes comunitar.

 

Deniz Tepe RO101 – Descriere IBA

 

 

Criterii aprobate de BirdLife: C1, C6

Altitudine: min. 40; max. 271

Suprafaţa: 1891 ha

 

 

Biotopuri principale

Categorii Corine Landcover %

Zone cu vegetaţie ierboasă naturală 23,5

Terenuri arabile neirigate 73,9

 

Specii de păsări calificative

 

Anthus campestris 1200 C6

Calandrella brachydactyla 100-150 C6 (cuibaritor)

Circus macrourus 50-70 C1, C6 (migratie)

Coracias garrulus 20-30 C1(cuibaritor)

Falco cherrug 2 C1, C6 (cuibaritor)

Falco vespertinus 200-300 C1(migratie)

Melanocorypha calandra 200-300 C6 (cuibaritor)

Oenanthe pleschanka 16-20 C6 (cuibaritor)

Deniz Tepe studiu geomorfologic

Formular SCI

Formular SPA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>